Bestyrelse
Galleri

Om klubben

Dansk Volvoklub er en sammenlægning af Dansk Volvo PV Klub, Volvo Entusiasterne og Volvo 210 Klub Danmark.

Dansk Volvoklub

Bestyrelse:

Formand Ib Rod

Lillevang 25, Sneslev, 4100 Ringsted

Tlf. 2332 1951

formand@danskvolvoklub.dk

Servicevogn ansvarlig


Næstformand Bjarne Nyeland

Nordkrogvej 19, 4490 Jerslev Sj.

Tlf. 2945 7175

bjarnenyeland@danskvolvoklub.dk

Træfudvalg, Medlemsoplysninger


Redaktør Susanne Hansen

Engvej 11, 4261 Dalmose

Tlf. 2461 8747 / 5818 8501

susannemau@danskvolvoklub.dk

Redaktør, Kasserer og Medlemsliste


Bestyrelsesmedlem Peter Ihle

Dyssegårdsvej 83, 4621 Gadstrup

Tlf. 4619 0642

peterihle@danskvolvoklub.dk

Træfudvalg


Bestyrelsesmedlem Preben Bohnhof

Næstved Landevej 14, 4250 Fuglebjerg

Tlf. 4212 7827

prebenbohnhof@danskvolvoklub.dk

Træfudvalg og Annoncetegner


Bestyrelsesmedlem Mikael Holmgaard

Øgårdsvej 13, Upperup, 4350 Ugerløse

Tlf. 4059 8560

mikaelholmgaard@danskvolvoklub.dk

Træfpladsansvarlig


Bestyrelsesmedlem Søren Pedersen

Lyshøjgårdsvej 63, 1, 2500 Valby

Tlf. 5055 9022

sørenpedersen@danskvolvoklub.dk


Suppleant Lasse Petterson

Tlf. 9131 7277

lassepetterson@danskvolvoklub.dk


Suppleant Henning Bondo Clausen

Tlf. 2165 3833

henningclausen@danskvolvoklub.dk

Kontaktpersoner:

Dansk Volvoklub

Tlf. 2332 1951, mail@danskvolvoklub.dk


Kasserer Susanne Hansen

Tlf. 5818 8501, kasserer@danskvolvoklub.dk


Redaktør Susanne Hansen 

Tlf. 5818 8501, redaktion@danskvolvoklub.dk


Annoncer Preben Bohnhof

Tlf. 4212 7827, annonce@danskvolvoklub.dk


Hjemmeside Morten Nyboe 

Tlf. 6089 6543, webmaster@danskvolvoklub.dk


Kontaktperson Fyn Torben Poulsen 

Tlf. 2633 4712, fyn@danskvolvoklub.dk


Galleri Bjarne Nyeland

Tlf. 2945 7175, galleriet@danskvolvoklub.dk


Værktøj Bo Andersen

Tlf. 6116 2961, vaerktoj@danskvolvoklub.dk


Grupper

Tune Up Søren Nyeland 

Tlf 4295 6414, tuneup@danskvolvoklub.dk


Amazon-gruppen Søren Pedersen

Tlf. 5055 9022, amazon@danskvolvoklub.dk


Volvo200-gruppen Lasse Petterson

Tlf. 9131 7277

, volvo200@danskvolvoklub.dk


Tekniske råd

Nyere Volvoer og Pladearbejde

Henning Bondo Clausen 

Tlf. 2165 3833, henningclausen@danskvolvoklub.dk


Amazon og 140-serie Jørgen Boel 

Tlf. 2347 4038, joergen.boel@mail.dk


Volvo 210, 444, 445 og 544

Anders Skærbæk 

Tlf. 2221 4224, ajs@dlgmail.dk


Volvo PV Rene Simonsen 

Tlf. 2482 1787, byg@re-l.net


Malerarbejde Ib Rod

Tlf. 2332 1951, formand@danskvolvoklub.dk

Copyright © Dansk Volvoklub